Werkwijze 

Intakegesprek

De studiebegeleiding start bij het analyseren van de situatie in het intakegesprek. Na de aanmelding nemen we contact met u op voor een intake. Tijdens dit gesprek brengen we de beginsituatie, leerbehoeften, en aandachtspunten in kaart. 

Plan van Aanpak

De begeleider beschrijft in een plan van aanpak de persoonlijke doelstellingen, tijdspad en wijze van begeleiding.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een vaste begeleider. De begeleider houdt de voortgang in het leerlingvolgsysteem bij en leerling en ouders hebben daardoor de mogelijkheid alles direct te volgen. Het leerlingvolgsysteem kan gekoppeld worden aan Magister waardoor we het huiswerk kunnen inplannen en via de app kan de beschikken over de planning.

Evaluatie

Tijdens de studiebegeleiding worden de prestaties van de leerling continu geëvalueerd en spelen we in op actuele ontwikkelingen op school. Een tussen-, en eindevaluatiegesprek kan deel uitmaken van het traject.