Begeleiding op maat

Tijdens de studiebegeleiding van Fit4school werkt uw kind één-op-één met een ervaren begeleider aan het verbeteren van kennis, vaardigheden, begrip, aanpak en werkwijze. Dit is mogelijk voor alle vakgebieden in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleiding. 

Bij Fit4school is de persoonlijke situatie van de leerling leidend. Dat is ons vertrekpunt! Wat heeft uw kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen? In het plan van aanpak stellen we een maattraject op met een beschrijving van de te behalen doelen, een tijdsindicatie, de soort begeleiding en tussentijdse evaluatiemomenten.

De begeleiding kan, indien nodig, ook plaats vinden op school. 

Verbeteren van studievaardigheden

Bij de individuele studiecoaching staan leerstrategieën en studievaardigheden centraal. Soms zijn er belemmeringen waardoor het leerrendement achterblijft. Er zijn vaardigheden nodig om te kunnen studeren en werken zoals plannen, concentreren, organiseren en het  toepassen van de juiste leerstrategieën. Met het verbeteren van deze vaardigheden, neemt niet alleen het leerrendement toe en maar ook het leerplezier.

Meer te weten komen over de  werkwijze >

Andere diensten

Fit4school biedt studiebegeleiding ook aan in combinatie met onze andere diensten. Interesse? Neem een kijkje!