Aanmeldingsformulier

Is de leerling minderjarig? Vul dan ook de volgende velden in:

- School

- Klas/ niveau

- Naam ouder(s)/verzorger(s)Privacy regelement

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Fit4School gebruikt uw gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en om het intakegesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Als een leerling besluit gebruik te maken van de diensten bij Fit4School, wordt de informatie verwerkt in ons leerlingenvolgsysteem.