Elke dag fit naar school

Fit4school is in 2015 opgericht. We zijn er voor alle leerlingen met een leerbehoefte en/of leer-aandachtspunt. 

Soms lijkt het vanzelf te gaan. Maar als de resultaten op school achterblijven en het leren thuis niet lukt, kan (huiswerk-) begeleiding  een uitkomst zijn.

Onze missie is leerlingen te begeleiden naar betere resultaten, meer zelfvertrouwen en zelfkennis zodat zij hun eigen ontwikkeling in het leven ter hand kunnen nemen. Leren doe je niet voor school maar voor jezelf. 

Naast thuis (de eerste leeromgeving) en school (de tweede leeromgeving) organiseert Fit4school in de bibliotheek, de derde leeromgeving. Met voldoende werkplekken, computers en de beschikking over een (eigen) ruime collectie aan leerstof, informatie en materialen. We hebben de mogelijkheden om aan te sluiten op de leerstof van school in de vorm van verrijking, herhaling of verdieping. Fit4school slaat de brug tussen de talenten van de leerling en de eisen van het onderwijs. 

Stichting Fit4talent

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, ongeacht niveau, leeftijd of achtergrond. Maar sommige ouders kunnen dit niet voor hun kind bekostigen. Door de samenwerking met de Stichting Fit4talent kunnen we deze kinderen toch de kans geven om hun ambitie en talenten verder te ontplooien.

Bent u benieuwd of uw kind in aanmerking komt voor het Fit4talentprogramma? Of wilt u juist een steentje bijdragen aan de meer kansengelijkheid in onze samenleving? Neem contact op of bekijk de Fit4talent website